Przyznano najlepszym uczniom stypendia
Dodane przez echo12 dnia Maj 24 2012 17:23:00
W Szkole Artystycznej odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów za wyniki w nauce i aktywność społeczną.


Rozszerzona zawartość newsa

Najlepsi uczniowie ełckich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych otrzymali stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywność społeczną. Na uroczystość przybyli uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele, dyrektorzy szkół, oraz naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Ełku Stanisław Zalewski. Nagrody wręczał zastępca prezydenta Ełku Artur Urbański.

Stypendia przyznawane są w celu wsparcia finansowego uczniów miejskich szkół podstawowych (kl. V i VI), gimnazjów i Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego.

Stypendium może otrzymać uczeń który:
- osiąga bardzo dobre wyniki w nauce (średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny - nie mniejsza niż 4,5)
- jest aktywny i zaangażowany w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego lub rówieśniczego.

Regulamin przyznawania stypendiów dostępny jest w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku, a także na stronie www.elk.pl.

Kolejny nabór we wrześniu (za okres wrzesień – grudzień 2012)

Na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. wpłynęło 59 wniosków. Stypendia przyznano 31 uczniom miejskich szkół.

Stypendia o wartości 100 zł, 150 zł oraz 200 zł miesięcznie będą wypłacane w szkołach o łącznej kwocie 24 tys. zł. W budżecie miasta na 2012 rok na stypendia zaplanowano 40 tys. zł