Stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce
Dodane przez echo12 dnia Maj 24 2012 17:14:51
Do 20 stycznia można składać wnioski o przyznanie stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce - na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.
Rozszerzona zawartość newsa
Stypendia mogą otrzymać uczniowie miejskich szkół podstawowych (kl. V i kl. VI), gimnazjów oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego,
osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni rok szkolny - nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania).

Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić:
1. dyrektor szkoły, Rada Rodziców,
2. rodzice, opiekunowie prawni ucznia,
3. fundacje, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty wspierające lub wdrażające działania edukacyjne na rzecz uczniów.

Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku (pokój nr 369).
Kolejny nabór będzie we wrześniu (za okres wrzesień – grudzień 2012)

W budżecie miasta na 2012 rok na stypendia zaplanowano 40 000 zł
Przewidywana wysokość stypendium:
· 100 zł miesięcznie – w Szkołach Podstawowych
· 150 zł miesięcznie – w Gimnazjach
· 200 zł miesięcznie – Liceum Ogólnokształcące